Βρέθηκαν 150 αποτελέσματα , σύνολο σελίδων 5.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: [ Φωτογραφία | Αρνητικό | Video ] Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Photo of Kalivian workers at the salt-marshes in Anavyssos [Αγγλική] Ημερομηνίες: 1936 Συλλογή: Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"

Ψηφιοποιημένη Φωτογραφία: Αλαγιάννη, Μαρία

Φωτογραφία (ψηφιοποιημένο αρχείο)
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Photo of young girls at the St. Nicholas pier [Αγγλική] Ημερομηνίες: 1965 Συλλογή: Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"

Ύπατος άθλος (2009)

Video (ψηφιακό αρχείο)
Ημερομηνίες: 2020
Ημερομηνίες: 2015