Αλβανικαί μελέται : Πραγματεία ιστορική και φιλολογική περί της γλώσσης και του έθνους των Αλβανών Μέρος Α' - Ανατύπωση. - Αθήνα: Δ. Ν. Καραβίας, 1981

 1. Manifestation
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Koupitōrēs, Panagiōtēs D.
 4. υπό Παναγιώτου Δ. Κουπιτώρη Υδραίου, αριστοβάθμιου διδάκτορος της φιλοσοφικής του Εθνικού Πανεπιστημίου σχολής επί φιλολογία και καθηγητού εν Αθήνησι Α' Γυμνασίω
 5. Ανατύπωση
 6. Αθήνα: Δ. Ν. Καραβίας [Βιβλιοπωλείο Δ. Ν. Καραβία], 1981
 7. Αθήνα
 8. Δ. Ν. Καραβίας
 9. 62, [2] ,17 σελίδες ; 25 εκατοστά
 10. Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών ; 161.
 11. (Ελήφθη εκ του εν Αθήναις μηνιαίου εκδιδόμενου περιοδικού συγγράμματος Βύρωνος τόμ. Δ φυλλαδίου Α του μηνὸς Μαρτίου 1879.)
 12. Περιέχει βιβλιογραφία
 13. Ανατύπωση της πρωτότυπης έκδοσης "Εν Αθήναις, Εκ του Τυπογραφείου του Μέλλοντος, 1879"
 14. 491.991
  • Ο Παναγιώτης Κουπιτώρης (βλ. αρ. 161 της Βιβλιοθήκης Ιστορικών Μελετών) παραθέτει τις απόψεις όλων των προγενέστερων συγγραφέων που πραγματεύτηκαν την καταγωγή της γλώσσας και της φυλής των Αλβανών. Κινούμενος στα ίδια πλαίσια με τον Θ. Πασχίδη (βλ. αμέσως παρακάτω αρ. 162), ο Κουπιτώρης τεκμηριώνει τη "μεγίστη" συγγένεια Ελλήνων και Αλβανών σε γλωσσικό επίπεδο, θεωρώντας την αλβανική ως "παναρχαία πελασγική ή γραικοϊταλική". Βασική μέριμνα του Κουπιτώρη είναι να αντικρούσει τους ισχυρισμούς του Φαλμεράϋερ (Das Albanische Element in Griechenland, Μόναχο 1857), ότι δεν υπάρχει καμία ομοιότητα μεταξύ της αλβανικής και της ελληνικής γλώσσας. Ο Κουπιτώρης τεκμηριώνει τα επιχειρήματά του με παραδείγματα από την κλίση των προσωπικών αντωνυμιών στην αρβανίτικη διάλεκτο ιδιαίτερης πατρίδας του, της Ύδρας