Φωτογραφίες Οικογενειακού Αρχείου Ιωάννη Σωτ. Λιάπη

  1. Collections
  2. Ψηφιακό Αποθετήριο
    • Η εν λόγω Συλλογή, περιλαμβάνει φωτογραφικά φιλμς που τραβήχτηκαν την δεκαετία του '30 και λίγο μετά το '40 από τον ερασιτέχνη φωτογράφο τον Ιωάννη Σωτ. Λιάπη. Τα φιλμς τα οποία είχε στην κατοχή του ο γιός του Γεώργιος Ιωάννη Λιάπης, παραχωρήθηκαν στη Βιβλιοθήκη τον Δεκέμβριο του 2021. Διαπιστώνοντας ότι το υλικό χρειαζόταν συντήρηση, προβήκαμε σε ενέργειες προκειμένου να συντηρηθούν. Η συντήρησή τους έγινε από την φοιτήτρια Σιντορέλα Χίμα του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η οποία πραγματοποίησε την πρακτική της άσκηση με επιβλέπουσα την καθηγήτρια κα Βασιλική Κόκλα. Αρχικά τα φιλμ ψηφιοποιήθηκαν, στην συνέχεια συντηρήθηκαν (η συντήρηση έγινε στο φυσικό τεκμήριο) και κατόπιν έγινε μια δεύτερη ψηφιοποίηση στο συντηρημένο αρνητικό. Έτσι δίνεται η δυνατότητα να παρουσιαστεί το τεκμήριο πριν και μετά την συντήρηση σε ορισμένα δείγματα. Στην Συλλογή περιλαμβάνονται και φωτογραφίες που ο φωτογράφος είχε εκτυπώσει.