Αρβανίτες - Αθήνα: [Έθνος], 2009

 1. Manifestation
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Δικαίος, Αντώνιος Γ.
 4. [συγγραφή κειμένων - βιβλιογραφική επιμέλεια Αντώνιος Δικαίος]
 5. Αθήνα: [Έθνος], 2009
 6. Αθήνα
 7. [Έθνος]
 8. 143 σελίδες : εικονογράφηση ; 20 εκατοστά
 9. Ρίζες Ελλήνων : Ανθρωπογεωγραφία της Ελλάδας ; 5.
 10. 960-8305-50-0
 11. Βιβλιογραφία: σ. [139]-143