Κώστας Δ. Σωτηρίου (1889-1966) : η ζωή και το έργο του: παράρτημα πρακτικών Δ΄Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής (30-11, 1-2-3/12/1989) Τόμος Β΄ - Καλύβια: Επιμορφωτικός Σύλλογος Καλυβίων, 1993

 1. Manifestation
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Εθνική Αντίσταση (1941-1945) | Εκπαίδευση
 4. Μπαμπούνης, Χάρης Ν.
 5. Μπαμπούνης, Χάρης Ν.
 6. Καλύβια: Επιμορφωτικός Σύλλογος Καλυβίων, 1993
 7. Καλύβια
 8. Επιμορφωτικός Σύλλογος Καλυβίων
 9. 265 σ. ; 24 εκ.
 10. Αντικριστές σελίδες στα αρβανίτικα και ελληνικά
 11. 370.9209495
 12. 370 ΕΠΙ