Πρακτικά Ι΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής : Καλύβια Θορικού Αττικής (28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002) - Καλύβια: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, 2004

 1. Manifestation
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
 4. Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
 5. Καλύβια: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, 2004
 6. Καλύβια
 7. Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
 8. 749 σ. ; 24 εκ.
 9. Ανακοινώσεις (με τη σειρά που παρουσιάστηκαν στην Επιστημονική Συνάντηση)
 10. 938.911
 11. 938.911 ΕΠΙ