Πηγαϊδάκια

  1. Ελληνικά
  2. Χωριό
  3. Ηράκλειο (Νομός)
    • Τα Πηγαϊδάκια είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της επαρχίας Καινουργίου στο νομό Ηρακλείου, με 334 κατοίκους το 2001. Αποτελεί ομώνυμο Δημοτικό διαμέρισμα που υπάγεται σήμερα στο δήμο Μοιρών. Η θέση του είναι στα δυτικά των Αστερουσίων, νότια του οικισμού Πόμπια. Η απόστασή του από το Ηράκλειο είναι 66 χιλιόμετρα. Οι κάτοικοι ασχολούνται με την γεωργία και την παραγωγή οπωροκηπευτικών στην παράλια περιοχή. Επίσης, στις ασχολίες συγκαταλέγεται και η κτηνοτροφία.

      Wikipedia