Περιγραφή επιτύμβιας στήλης με μορφή γυναίκας και επιγραφή