Σύσταση για έγκαιρη ανταπόκριση στα έγγραφα της υπηρεσίας