"Περί επικείμενης μεταφοράς παλαιών ιστορικών πυροβόλων του Ναυπλίου από τις ιταλικές στρατιωτικές αρχές