Γκίνης, Κωνσταντίνος Σταματίου -- Στρατιωτικές στολές

  1. Subject (depict)