Σημειώσεις για τα ποιήματα των παλαιών χειρογράφων