Πρόσπαλτα #28, Τεύχος 28ο, Απρίλιος - Οκτώβριος 2007 [10/2007]

 1. Manifestation
 2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
 3. Πρόσπαλτα
 4. 28, Τεύχος 28ο, Απρίλιος - Οκτώβριος 2007
 5. Αρχαίος δήμος της Αττικής στη περιοχή των Καλυβίων
 6. Σούλτη, Ουρανία
 7. Μαργώνη, Έλενα
 8. Filippou-Angelou, Petros I.
 9. October 2007
 10. 24 σελίδες 42 εκατοστά
 11. Η μεγάλη πυρκαγιά της 25ης Αυγούστου
  Το αρχείο του Χρίστου Ν. Πέτρου Μεσογείτη στο Δήμο