Λιάπης, Ιωάννης Σωτ.

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Πρόσωπα περιοχής Καλυβίων
  4. Φωτογραφίες Οικογενειακού Αρχείου Ιωάννη Σωτ. Λιάπη
  5. 1913
  6. 1990
  7. Φωτογραφία