Η Επανάσταση στην Αττική και η απελευθέρωση της Αθήνας : συμβολή στην ιστορία της Αττικής, για την περίοδο της Επανάστασης του 1821 - Β' αναθεωρημένη έκδοση. - Καλύβια: ΑΩ εκδόσεις, 2021

  1. Manifestation
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Filippou-Angelou, Petros I.
  4. Prophēs, Giannēs
  5. Πέτρος Ι. Φιλίππου - Αγγέλου ; πρόλογος Γιάννης Πρόφης
  6. Β' αναθεωρημένη έκδοση
  7. Καλύβια: ΑΩ εκδόσεις, 2021
  8. Καλύβια
  9. ΑΩ εκδόσεις
  10. 89 σελίδες : εικονογράφηση ; 24 εκατοστά
  11. 978-618-5363-72-7