Πασχίδης, Θωμάς Αθ. (1836-1890)

Paschidēs, Th. A. (english)

  1. Person
  2. Male
  3. 1836
  4. Ιωάννινα
  5. 1890
  6. Λιβύη
  7. Δημοσιογράφος
  8. Ελληνικά