Πασχίδης, Θωμάς Αθ. (1836-1890)

Paschidēs, Th. A. (Αγγλική)

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 1836
  4. Ιωάννινα
  5. 1890
  6. Λιβύη
  7. Δημοσιογράφος
  8. Ελληνικά