Γιωργάκης, Σιδέρης (Γκίνης)

 1. Person
 2. Γκίνης, Σιδέρης
 3. Male
 4. Πρόσωπα με δράση το 1821 από τα Καλύβια
 5. Πρόσωπα περιοχής Καλυβίων
 6. Kalivia
 7. Έλληνας
 8. Ελληνικά
 9. Αγωνιστές του 1821
  • Ενδεικτική βιβλιογραφία :

   • Βεκρής, Λευτέρης, Πρίφτης Κώστας. Μεσογείτες αγωνιστές του '21: μια αρχειακή έρευνα, Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής, Επιμορφωτικός Σύλλογος Καλυβίων, 1992.
  • Αναφέρεται σε κατάλογο ονομάτων με Μεσόγειτες αγωνιστές από τα Καλύβια όπως προέκυψαν από την έρευνα των Λ. Βεκρή και Κ. Πρίφτη και καταγράφηκαν στο έργο τους "Μεσογείτες αγωνιστές του '21: μια αρχειακή έρευνα".