1. Συλλογή
    • Περιέχονται σημαντικά πρόσωπα της περιοχής των Καλυβίων για τα οποία παρέχονται πληροφορίες στο αποθετήριο.