Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη περί "Διορισμού εκτάκτου επιμελητού εν Λασηθίω"