Αναζήτηση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη 1821 Kalivia Library
Βρέθηκαν 3876 αποτελέσματα (περιέχουν 178 Εκδόσεις και 14 τεκμήρια )
Βρέθηκαν 3876 αποτελέσματα (περιέχουν 178 Εκδόσεις και 14 τεκμήρια ) , σύνολο σελίδων 130.
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Ημερομηνίες: 12/1909 - 9/1944 Τόπος γέννησης: Καλύβια Όνομα σε άλλη γλώσσα: Πέτρου, Χρίστος Ν. [Ελληνική], Mesogeitēs, Christos N. Petrou- , Petru-Mesogeitēs, Christos N. , Petrou, Christos N. , Petru, Christos N Εναλλακτικό Όνομα: Πέτρου - Ανάγνα, Χρίστος Ν. [Διαφορετική ορθογραφία] Συλλογή: Πρόσωπα περιοχής Καλυβίων
Ημερομηνίες: 1910 - 08/10/1978 Τόπος γέννησης: Καλύβια Όνομα σε άλλη γλώσσα: Demetriou, Ioannes Sp. [Αγγλική] Συλλογή: Πρόσωπα περιοχής Καλυβίων
Ημερομηνίες: 1956 - Τόπος γέννησης: Καλύβια Όνομα σε άλλη γλώσσα: Filippou-Angelou, Petros I. [Αγγλική], Philippou-Angelou, Petros I. [Αγγλική] Συλλογή: Πρόσωπα περιοχής Καλυβίων

Καλύβια

Γεωγραφικό Όνομα
Όνομα σε άλλη γλώσσα: Kalivia [Αγγλική] Εναλλακτικό όνομα όρου: Καλύβια Θορικού [Earlier name]
Ημερομηνίες: 30/8/1994 - 2011
Ημερομηνίες: 15/4/1931 - 5/7/2020 Τόπος γέννησης: Καλύβια Συλλογή: Πρόσωπα περιοχής Καλυβίων

Δήμος Σαρωνικού

Οργανισμός
Ημερομηνίες: 2011 - Όνομα σε άλλη γλώσσα: Saronikos Municipality [Αγγλική]
Ημερομηνίες: 1944 - Τόπος γέννησης: Λακωνία Όνομα σε άλλη γλώσσα: Alexakis, Eleftherios P. [Αγγλική], Alexakēs, Eleutherios P. [Αγγλική]
Ημερομηνίες: 18.. - 19.. Τόπος γέννησης: Καλύβια Όνομα σε άλλη γλώσσα: Ladas. Antonios Georg. (18..-19..) [Αγγλική] Συλλογή: Πρόσωπα περιοχής Καλυβίων
Ημερομηνίες: 1878 - 1936 Τόπος γέννησης: Σαλαμίνα Όνομα σε άλλη γλώσσα: Phourikēs, Petros An. [Αγγλική], Fouríkīs, Pétros An. [Γαλλική], Phurikēs, Petros An. [Γερμανική] Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Ημερομηνίες: 1917 - 1984 Τόπος γέννησης: Καβάλα Όνομα σε άλλη γλώσσα: Lazaridēs, Dēmētrios [Αγγλική], Lazaridis, Dimitrios I. [Γαλλική]