Κριτήρια αναζήτησης: Αρχείακό υλικό
Βρέθηκαν 73 αποτελέσματα
Βρέθηκαν 73 αποτελέσματα , σύνολο σελίδων 3.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: Αρχείακό υλικό Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Αναγνωριστικό: Α1.Υ1.Σ2.Υ5 Αρχείο: Αρχείο Χρίστου Πέτρου Μεσογείτη Μέρος του: Προσωπικά
Αναγνωριστικό: Α1.Υ1.Σ1.Υ1.Φ3 Ημερομηνίες: 1937-1937 Αρχείο: Αρχείο Χρίστου Πέτρου Μεσογείτη Μέρος του: Διδασκαλική δραστηριότητα
Αναγνωριστικό: Α1.Υ2.Σ1.Υ1 Αρχείο: Αρχείο Χρίστου Πέτρου Μεσογείτη Μέρος του: Μελέτες
Αναγνωριστικό: Α1.Υ1.Σ1.Υ2.Φ1 Αρχείο: Αρχείο Χρίστου Πέτρου Μεσογείτη Μέρος του: Κρήτη
Αναγνωριστικό: Α1.Υ2.Σ1.Υ2 Αρχείο: Αρχείο Χρίστου Πέτρου Μεσογείτη Μέρος του: Μελέτες
Αναγνωριστικό: Α1.Υ2.Σ1.Υ2.Φ2 Αρχείο: Αρχείο Χρίστου Πέτρου Μεσογείτη Μέρος του: Επιγραφές