Κριτήρια αναζήτησης: Πρόσωπο
Βρέθηκαν 1189 αποτελέσματα
Βρέθηκαν 1189 αποτελέσματα , σύνολο σελίδων 40.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: Πρόσωπο Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Ημερομηνίες: 12/1909 - 9/1944 Τόπος γέννησης: Καλύβια Όνομα σε άλλη γλώσσα: Πέτρου, Χρίστος Ν. [Ελληνική], Mesogeitēs, Christos N. Petrou- , Petru-Mesogeitēs, Christos N. , Petrou, Christos N. , Petru, Christos N Εναλλακτικό Όνομα: Πέτρου - Ανάγνα, Χρίστος Ν. [Διαφορετική ορθογραφία] Συλλογή: Πρόσωπα περιοχής Καλυβίων
Ημερομηνίες: 1910 - 08/10/1978 Τόπος γέννησης: Καλύβια Όνομα σε άλλη γλώσσα: Demetriou, Ioannes Sp. [Αγγλική] Συλλογή: Πρόσωπα περιοχής Καλυβίων
Ημερομηνίες: 1956 - Τόπος γέννησης: Καλύβια Όνομα σε άλλη γλώσσα: Filippou-Angelou, Petros I. [Αγγλική], Philippou-Angelou, Petros I. [Αγγλική] Συλλογή: Πρόσωπα περιοχής Καλυβίων
Ημερομηνίες: 15/4/1931 - 5/7/2020 Τόπος γέννησης: Καλύβια Συλλογή: Πρόσωπα περιοχής Καλυβίων
Ημερομηνίες: 1944 - Τόπος γέννησης: Λακωνία Όνομα σε άλλη γλώσσα: Alexakis, Eleftherios P. [Αγγλική], Alexakēs, Eleutherios P. [Αγγλική]
Ημερομηνίες: 18.. - 19.. Τόπος γέννησης: Καλύβια Όνομα σε άλλη γλώσσα: Ladas. Antonios Georg. (18..-19..) [Αγγλική] Συλλογή: Πρόσωπα περιοχής Καλυβίων
Ημερομηνίες: 1878 - 1936 Τόπος γέννησης: Σαλαμίνα Όνομα σε άλλη γλώσσα: Phourikēs, Petros An. [Αγγλική], Fouríkīs, Pétros An. [Γαλλική], Phurikēs, Petros An. [Γερμανική] Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Ημερομηνίες: 1917 - 1984 Τόπος γέννησης: Καβάλα Όνομα σε άλλη γλώσσα: Lazaridēs, Dēmētrios [Αγγλική], Lazaridis, Dimitrios I. [Γαλλική]
Ημερομηνίες: 1922 - 2001 Τόπος γέννησης: Κορωπί Όνομα σε άλλη γλώσσα: Michael-Dedes, Maria [Αγγλική]
Ημερομηνίες: 01/01/1861 - 01/01/1922 Τόπος γέννησης: Καλαμάτα Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Ημερομηνίες: 1940 - Τόπος γέννησης: Πειραιάς Όνομα σε άλλη γλώσσα: Nezi̲s, Nikos [Αγγλική], Nezēs, Nikos [Αγγλική]
Ημερομηνίες: 01/01/1798 - 09/05/1851
Εναλλακτικό Όνομα: Παπά Βούργαρις Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Ημερομηνίες: 1832 - 1856