Σημειώσεις Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Περιγραφή αγγείων και χάλκινης αιχμής"

 1. Physical-item (Document)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ2.Φ30043
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν.
 8. Επαγγελματικά τεκμήρια
 9. Μινωική περίοδος
 10. Πόρος
 11. Χειρόγραφη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 4 σελίδες
  • Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές
  • Πρωτότυπο