Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη

  1. Συλλογή
  2. Ψηφιακό Αποθετήριο
    • Πρόκειται για το αρχείο του Χρ. Ν. Πέτρου–Μεσογείτη όπως αυτό έχει αρχειοθετηθεί και ταξινομηθεί στους φυσικούς του φακέλους και βρίσκεται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων μετά από παραχώρησή του από τον ανηψιο του το 2007.

      Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου Μεσογείτη - Δωρεά - 2007