Σημειώσεις Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Ερμηνευτικές σημειώσεις επιγράμματος"

 1. Physical-item (Document)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ2.Φ30066
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν.
 8. Επαγγελματικά τεκμήρια
 9. Χειρόγραφη
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. 8 σελίδες
  • Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές
  • Πρωτότυπο