Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας -Διεύθυνση Αρχαιολογίας με θέμα "Αναστολή ανασκαφικών εργασιών στην Κοίλη λόγω έλλειψης εργατών" [1940-04-18]

 1. Physical-item (letter)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ3.Φ20010
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 18 April 1940
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν.
 9. Α Αρχαιολογική Περιφέρεια Αθηνών
 10. Ελλάδα
 11. Αθήνα
 12. Επαγγελματικά τεκμήρια
 13. Κοίλη Ιπποθοωντίδας
 14. Χειρόγραφη
 15. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 16. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο