Σημειώσεις Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Επιγραφές από Κρήτη" [1939-11-11]

 1. Physical-item (Document)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ3.Φ40008
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά | Λατινικά | Γαλλικά | Γερμανικά | Ελληνικά, Αρχαία (Μέχρι το 1453)
 7. 11 November 1939
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν.
 9. Επαγγελματικά τεκμήρια
 10. Αξός | Πόρος
 11. Χειρόγραφη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 13 σελίδες + 2 σελίδες φάκελος
  • Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές
  • Πρωτότυπο