Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς τo Υπουργείο Παιδείας-Δ.Α. με θέμα "Ζημιές στο Μουσείο Αρχαίας Κορίνθου από τα ιταλικά στρατεύματα" [1941-10-12]

 1. Physical-item (letter)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ4.Φ10095
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 12 October 1941
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν.
 9. Ελλάδα
 10. Επαγγελματικά τεκμήρια
 11. 2ος Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945
 12. Παλαιά Κόρινθος
 13. Χειρόγραφη
 14. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 15. 2 σελίδες
  • Στην δεύτερη σελίδα περιέχει διεγραμμένες σημειώσεις
  • Πρωτότυπο