Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς το Υπουργείο Παιδείας με θέμα "Αναφορά για την κατάσταση στην αρχαιολογική περιφέρεια Ναυπλίου" [1944-04-10]

 1. Physical-item (letter)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ4.Φ10150
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 10 April 1944
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν.
 9. Ελλάδα. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
 10. Επαγγελματικά τεκμήρια
 11. 2ος Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945
 12. Τίρυνθα | Παλαιά Κόρινθος
 13. Χειρόγραφη
 14. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 15. 4 σελίδες
  • Πρωτότυπο