Ναός Αρτέμιδος Ιερού Ασκληπιού Επιδαύρου

  1. Landmarks Or Historical Buildings
  2. Ελληνικά
  3. Monuments
  4. Επίδαυρος | Ασκληπιείο Επιδαύρου
    • Ο μικρός ναός της Αρτέμιδος, βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του Ιερού, ανάμεσα στο κτίριο Ε και στο Τελετουργικό Εστιατόριο. Κτίστηκε στο τέλος του 4ου αιώνα π. Χ. και παρέμεινε σε χρήση έως την ύστερη αρχαιότητα.

      Υπουργείο Πολιτισμού