1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. Πρόχειρες σημειώσεις Χ. Πέτρου-Μεσογείτη (5)
  3. pdf
  4. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)