Μεταγραφή ποιήματος παλαιού χειρογράφου με τίτλο "+ ρήμα ναιωταίρα πηυθοισα εκ χωρίου επάνω Αρχάνες"

 1. Physical-item (Document)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ2.Υ6.Φ20003
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. Κλαδόπουλος, Παύλος
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν.
 9. Τεκμήρια επιστημονικής έρευνας
 10. Crete | Πάνω Αρχάνες
 11. Χειρόγραφη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 10 σελίδες
  • Πρωτότυπο