Μεταγραφή ποιήματος παλαιού χειρογράφου με τίτλο "Περί τα φωτοκάλαντα"

 1. Physical-item (Document)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ2.Υ6.Φ20007
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. Παπά-Βούλγαρης
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν.
 9. Τεκμήρια επιστημονικής έρευνας
 10. Crete
 11. Χειρόγραφη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 5 σελίδες
  • Πρωτότυπο