Παροιμίες και λεγόμενα Ελλήνων Αρβανιτών - Αθήνα: Δαμιανός, [έτος δημοσίευσης μη ταυτισμένο]

 1. Manifestation
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Michael-Dedes, Maria
 4. Μαρία Μιχαήλ - Δέδε
 5. Αθήνα: Δαμιανός, [έτος δημοσίευσης μη ταυτισμένο]
 6. Αθήνα
 7. Δαμιανός
 8. 137 σελίδες ; 24 εκατοστά
 9. Ελληνική παράδοση
 10. 960-228-149-9
 11. 398.9
 12. 398 ΜΙΧ