1. Πρόσωπο
 2. Γυναίκα
 3. 1922
 4. Κορωπί
 5. 2001
 6. Λαογράφος
 7. Κοινωνικές Επιστήμες - Οικονομικές Επιστήμες - Πολιτικές Επιστήμες - Λαογραφία
 8. Ελληνικά
 9. Νορβηγία
  • Γεννήθηκε στο Κορωπί, στα 1922. Έτσι έζησε σε μια εποχή που είχαν αρχίσει οι μεταβολές στη ζωή των Μεσογειτών, αλλά υπήρχαν ακόμη πάρα πολλά υπολείματα της παλιότερης ζωής κι αρκετοί ηλικιωμένοι να λένε "αυτά τα χρόνια" γινότανε...

   Σπούδασε Πολιτικές, Οικονομικές και Κοινωνικές Επιστήμες στην Ελλάδα και τη Νορβηγία. Έγραψε κοινωνιολογικά, λογοτεχνικά, φιλοσοφικά και λαογραφικά βιβλία και δημοσίευσε πολλές εργασίες σε τόμους και περιοδικά. Συνολικά τύπωσε μέχρι σήμερα 23 βιβλία και περισσότερες από εκατό μελέτες.

   Πηγή βιογραφικών στοιχείων: Μιχαήλ - Δέδε, Μ. Από τη ζωή στα Μεσόγεια Αττικής