Φωτογραφία 25ης Μαρτίου 1951, μαθητές και μαθήτριες στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου πριν την παρέλαση

Photo of 25th March 1948, boys and girls in the schoolyard before marching (english)