Φωτογραφία 25ης Μαρτίου 1951, μαθητές και μαθήτριες στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου πριν την παρέλαση

Photo of 25th March 1948, boys and girls in the schoolyard before marching (Αγγλική)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
 4. 25 Μαρτίου 1951
 5. 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων
 6. Αρχειακά τεκμήρια
 7. Επέτειος 25ης Μαρτίου
 8. Καλύβια
  • Αντίγραφο
 9. Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο - Καλύβια: Δήμος Καλυβίων Θορικού, 2006 , σελ.49
 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)