Ελληνικό Σχολείο Κορωπίου

  1. Organization
  2. Εκπαιδευτικό ίδρυμα
  3. Σχολαρχείο [Άλλο όνομα]
  4. 1929
  5. Σχολείο