1ο Γυμνάσιο Κορωπίου

  1. Οργανισμός
  2. Εκπαιδευτικό ίδρυμα
  3. Γυμνάσιο Κορωπίου (Ελληνική) | Σχολαρχείο [Άλλο όνομα]
  4. 1889
  5. Κορωπί
  6. Σχολείο
  7. 1ο Γυμνάσιο Κορωπίου