Ο Πύργος του Γιαννάκη στην Παιανία. Αριθμός πίνακα 3, Κάτοψη [1976-6-29]