Υλικό Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων

  1. Συλλογή
  2. Ψηφιακό Αποθετήριο
    • Πρόκειται για τεκμήρια (στη φυσική τους μορφή) που βρίσκονται στη συλλογή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων και μπορούν είτε να διατεθούν για δανεισμό, είτε για ανάγνωση ή επιτόπια έρευνα στο χωρό και το αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης.