Ο Πύργος του Γιαννάκη στην Παιανία. Αριθμός πίνακα 4, Κάτοψη Ανογίου [1976-6-29]