Ο Πύργος του Γιαννάκη στην Παιανία. Αριθμός πίνακα 6, Οροφή Ανογίου [1976-6-29]