Γ2 τμήμα 2ου Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων 2022 [Συγγραφέας]. Καλλιτεχνικές απεικονίσεις του Αγ.Πέτρου Καλυβίων