Αλαγιάννη, Λυδία [Συγγραφέας]. Παρουσίαση του ψηφιακού αποθετηρίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων για την ανάδειξη της ιστορίας του Δήμου Σαρωνικού

 1. Work (Individual)
 2. Σχετικά με το Αποθετήριο
 3. 26 October 2021
 4. Ελληνικά
 5. Ψηφιακά αποθετήρια | Ψηφιακό Αποθετήριο Ιστορίας Δήμου Σαρωνικού | Συλλογική μνήμη | Σημασιολογικός Ιστός
 6. Αλαγιάννη, Λυδία | Μαϊστρέλης, Κώστας | Λεωνιδάκος, Σίμος | Παπάζης, Νίκος | Μπράττης, Παντελής | Γαρουφάλλου, Εμμανουήλ
 7. 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
 8. Συμβολές σε συλλογικά έργα
 9. Διασυνδεδεμένα δεδομένα
  • Στην εργασία αυτή θα παρουσιαστεί η δημιουργία του ψηφιακού αποθετηρίου της  Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων που ανήκει στο ΝΠΔΔ Αριστόδικος του Δήμου Σαρωνικού, το οποίο άρχισε να υλοποιείται στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος «Διαχείριση Πληροφοριών σε Ψηφιακό Περιβάλλον» του Διεθνούς Πανεπιστήμιου Ελλάδος με επίβλεψη του Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου και κατόπιν χρηματοδοτήθηκε από τον φορέα που ανήκει η Δημοτική Βιβλιοθήκη και της οποίας η φοιτήτρια του προγράμματος εργάζεται ως βιβλιοθηκονόμος σε αυτήν. Μέσα από την μελέτη της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Σαρωνικού για περαιτέρω συλλογή τεκμηρίων και πρωτογενούς υλικού που αφορά στην ιστορική μνήμη και τον πολιτισμό της ευρύτερης Αν. Αττικής, αναπτύχθηκε συλλογή, όπου με υπάρχοντα τεκμήρια (χειρόγραφα, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων κ.ά.) αποτέλεσαν υλικό μιας υποδομής που στόχο έχει την ανάπτυξη, οργάνωση και τεκμηρίωση πλήθους πληροφοριών και τεκμηρίων γύρω από την ιστορία του Δήμου Σαρωνικού. Μέσω της πλατφόρμας Reasonable Graph δημιουργήθηκαν ψηφιοποιημένες πληροφορίες, μεταδεδομένα και διασυνδεδεμένα δεδομένα που αναφέρονται σε ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία της περιοχής της ευρύτερης Αν. Αττικής, αλλά και αξιοποιήθηκαν τεχνολογικές εφαρμογές σε επίπεδο τεκμηρίωσης και προσβασιμότητας του περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό.

  • This paper will present the creation, development and enrichment of the Digital Repository of the Municipal Library of Kalivia, which belongs to the Public Entity ‘Aristodikos’ of the Saronikos Municipality. The digital repository was created as a master dissertation of the postgraduate programme ‘Information Management in a Digital Environment’ of the International Hellenic University and consequently funded by the Saronikos Municipality. For the development of the digital repository we explored the local history, the library archives and engage the local community; followed by collecting through crowdsourcing, documents, photos, memories, and other and primary material from the community concerning the historical memory and culture of the wider Eastern Attica. Through the contribution of the community and various crowdsourcing initiatives of the Library, the first materials of the digital repository were gathered which in combination with the material that the library had in its collections, resulting in having a new enrich digital collection combine various items such as manuscripts, books, conference proceedings, etc. These items form the first version of the digital repository that documented the local history of Saronikos Municipality. The digital items were organized and documented through the Reasonable Graph platform. The digitized information, metadata and linked data referring to historical and cultural elements of the wider region of Eastern Attica were created and developed. Furthermore, technological applications were used in the field of documentation, in order to maximize the accessibility of the content through the World Wide Web.