Εγγενώς Ψηφιακό Φυλλάδιο: Παρουσίαση του ψηφιακού αποθετηρίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων για την ανάδειξη της ιστορίας του Δήμου Σαρωνικού

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
  2. Κείμενο
    • Πρωτότυπο
  3. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)