Παπαδάκη, Ευαγγελία (1980-....) [Συγγραφέας]. Διαχείριση αρχειακού υλικού σε Δημοτική βιβλιοθήκη. Η περίπτωση της  Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων και το Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου-Μεσογείτη

 1. Work (Individual)
 2. Σχετικά με το Αποθετήριο
 3. 23 September 2022
 4. Ελληνικά
 5. Ψηφιακό Αποθετήριο Ιστορίας Δήμου Σαρωνικού | Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου Μεσογείτη
 6. Παπαδάκη, Ευαγγελία | Μπράττης, Παντελής | Ράπτη, Ελένη
 7. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Βιβλιοθηκών
 8. Συμβολές σε συλλογικά έργα
 9. Οντολογίες | Διασυνδεδεμένα δεδομένα | Ψηφιακά αποθετήρια | Αρχαιολογία
  • Η εισήγηση θα παρουσιάσει τον τρόπο που μια δημοτική βιβλιοθήκη μπορεί να διαχειριστεί αρχειακό υλικό που περιέχεται στη συλλογή της, σε θέματα φυσικής αποθήκευσης και ταξινόμησης του αρχείου, ψηφιοποίησης, δημιουργίας μεταδεδομένων με βάση τα αρχειακά πρότυπα περιγραφής και προβολής του αρχειακού υλικού. Η εισήγηση θα εστιάσει σε βέλτιστες πρακτικές τεκμηρίωσης του αρχειακού υλικού στηριγμένες σε σχετικές οντολογίες (όπως το EAD), σε παλιούς (ISAD) και νέους κανόνες περιγραφής (RDA) με υποστήριξη διασυνδεδεμένων δεδομένων (Linked Data), κλπ. Επίσης θα εστιάσει στην ανάδειξη των πληροφοριών που αποτελούν το πλαίσιο (context) των τεκμηρίων και «ζουν» εντός ή γύρω από αυτά και έχουν ως στόχο να αναδείξουν το πλούσιο αλλά μη δημοσιοποιημένο και τεκμηριωμένο πολιτιστικό απόθεμα μιας μικρής τοπικής κοινωνίας. Ως μελέτη περίπτωσης θα χρησιμοποιηθεί η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού, το «Ψηφιακό Αποθετήριο Ιστορίας του Δήμου Σαρωνικού», το Αρχείο του αρχαιολόγου Χρίστου Ν. Πέτρου Μεσογείτη (1909-1944) και τα τεκμήρια που ανήκουν σε αυτό και παρέχουν πληροφορίες για τις περιοχές των Μεσογείων, της Αττικής, της Ανατολικής Κρήτης και της Αργολιδοκορινθίας. Το φυσικό αυτό αρχείο διατηρείται στη βιβλιοθήκη Καλυβίων, έχει ψηφιοποιηθεί και τεκμηριωθεί στο Ψηφιακό αποθετήριο της βιβλιοθήκης.