Εγγενώς Ψηφιακή Φωτογραφία: Νυφική γυναικεία φορεσιά

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
  2. jpg
    • Πρωτότυπο
  3. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)