Αφήγηση Σωτηρίου Κόλλια για τον πόλεμο του 1940

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Video)
 2. Κινούμενη εικόνα
 3. 2015
 4. Αρχειακά τεκμήρια
 5. 1940
 6. Καλύβια | Μεσόγεια
 7. 6:22
  • Πρωτότυπο
 8. Αφήγηση Σωτηρίου Κόλλια για την πρώτη ημέρα του πολέμου του 1940 στα Μεσόγεια. Δημοτικό σχολείο Καλυβίων (Οκτώβριος 2015)
 9. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)